Nya priser på våra onlineutbildningar gäller fr.o.m. 1 augusti 2024

ONLINEUTBILDNING 

Exakt vad innehåller Stora Paketet?

Vårt Stora Paket erbjuder det ultimata inom neurobiologi, relationer och kommunikation. Inkluderar tillitskurs, fördjupning och tre bonuskurser. Certifikat ingår.

KÖP NU

Vad får jag?

Denna certifierade onlineutbildning erbjuder en djupgående inblick i relationer och kommunikation. Vi börjar med grundutbildningen, följt av en kurs om tillitsbyggande som utforskar sju viktiga steg. Vi fördjupar oss sedan i konsten att skapa äkta möten och analyserar dialogmetoden "att gå över bron" med hjälp av generösa och modiga par. Som bonus får du inspiration från Eva Berlander och Dr. Pat Love, som betonar vikten av respekt och kärnvärden.

Denna utbildning riktar sig till individer, par, ledare och särskilt terapeuter, eftersom den ger unika insikter i Evas framgångsrika arbete med par i kris. Den är särskilt värdefull för terapeuter, psykologer, socionomer och familjerådgivare som önskar förbättra sina färdigheter i mötet med par.

Vad ingår i kurspaketet?

 • Grundutbildning: Att leva i stället för att överleva, den stora bilden.
 • Kurs i relationer och mentalträning.
 • Fördjupningskurs: I mötet skapas tillit.
 • Fördjupningsutbildning: En konflikt så spännande - Kommunikation 2.0.
 • Bonus workshops: The Essence of Love and Respect, Living By Your Core Values.
 • Bonus föreläsning: Bakom varje konflikt ligger en önskan – en längtan som vi sällan hör.
 • Arbetsmanual.
 • Tre böcker.
 • Vetenskapliga fakta, övningar, utmaningar, dialoger, insikter.
 • Över 200 timmars videomaterial.
 • Certifikat på fullgjord utbildning.

Efter slutförd utbildning erhålls ett certifikat som bevis på dina nya kunskaper inom interpersonell neurobiologi och integrerad kommunikation.

 

Grundutbildning: Att leva istället för att överleva, den stora bilden

Denna omfattande grundutbildning är designad för att stödja dig i att bygga ett kärleksfullt och glädjefyllt liv. Den bygger på gedigen forskning om varma relationer, effektiv kommunikation och mental hälsa. Syftet är att ge dig djupa insikter och verktyg för att integrera denna kunskap i din vardag, direkt i din hemmiljö.

Genom att interagera med ditt dagliga liv får du unika möjligheter att tillämpa och öva det du lär dig i verkliga situationer, vilket gör att du kan se och mäta framsteg i realtid. Du har dessutom ständig kontakt med Eva Berlander genom att kommentera under filmerna och få svar direkt av henne. Detta skapar en känsla av att ha Eva vid din sida, som om hon vore i ditt kök, och du får även tillgång till andra deltagares värdefulla kommentarer.

Denna del av utbildningen är både rik och varierad, utformad för att ge dig en djupgående förståelse av hur du kan förbättra din kommunikation och relationer. Genom att följa med Eva Berlander i videomaterial och podcasts får du insikter från både hennes omfattande erfarenheter och de spännande bidragen från andra experter.

Varje modul i utbildningen är noga planerad för att säkerställa att du inte bara får teoretisk kunskap utan också praktiska verktyg för att omsätta denna kunskap i ditt dagliga liv. Denna kombination av video, ljud och skriftliga material gör lärandet engagerande och tillgängligt oavsett din tidigare erfarenhet eller kunskapsnivå.

Innehåll i denna kurs:

 • 10 moduler: Cirka 45 timmars videomaterial som täcker olika aspekter av kommunikation och relationer.
 • Podcasts: Omkring 7 timmar av fördjupande diskussioner som kompletterar videolektionerna.
 • Inspiration från experter: Tillgång till unika perspektiv och erfarenheter från olika fält.
 • Vetenskapliga fakta och praktiska tillämpningar: Övningar och utmaningar som stärker ditt lärande och tillämpning.
 • Arbetsmanual: Ett värdefullt verktyg som stödjer ditt lärande och implementering av nya färdigheter.
 • En bok: Ytterligare material som kompletterar och fördjupar kursinnehållet.

Med dessa resurser kommer du att märka hur ditt engagemang och din motivation ökar. Genom att engagera dig i denna grundliga utbildning kommer du steg för steg att kunna ta kontroll över din kommunikation och dina relationer, vilket inte bara förbättrar din personliga tillväxt utan också din interaktion med andra i såväl privatliv som yrkesliv.

Kursen är framtagen för att ge dig nycklarna till ett rikare och mer kärleksfullt liv. Den stora bilden hjälper dig att se sammanhangen och gör det möjligt för dig att växa och utvecklas på sätt du tidigare bara kunnat drömma om.

 

Kurs: Relationer & Mental Träning

Denna kurs utforskar kraften i mental träning, en metod som många har använt för att uppnå sina mål, ofta på oväntade sätt. Tänk dig att du kan agera och känna exakt som du önskar i roller som partner, vän, förälder, eller chef. Föreställ dig att kunna se framåt och möta den version av dig själv som du strävar efter att vara.

Under kursen får du ta del av samtal där Eva Berlander träffar Lars-Eric Uneståhl, grundaren av mental träning. Tillsammans utforskar de relationer och mental träning på ett lekfullt sätt.

Innehåll i denna delkurs:

 • Cirka 6,5 timmars videomaterial med Eva Berlander & Lars-Eric Uneståhl
 • Vetenskapliga fakta, utmaningar, övningar och insikter
 • En bok

 

Föreläsning: Bakom varje kritik ligger en önskan – En längtan som vi tyvärr sällan hör.

I denna föreläsning inspirerar Eva Berlander dig att se på kommunikation ur ett nytt perspektiv. Alla längtar efter att bli sedda, hörda, respekterade och förstådda – en biologisk längtan som sällan blir tillgodosedd då vi lätt fastnar i konflikter och svårigheter.

Vår avsikt är att du (eller ni) ska uppfatta föreläsningen som en vänlig kram, en inbjudan till att utforska och omfamna möjligheterna, snarare än att fokusera på det som kan vara svårt. (Observera: Denna föreläsning, som ursprungligen sändes live, har spelats in på nytt för att skydda deltagarnas integritet.)

Innehåll:

 • Cirka 1 timmes föreläsning.
 • Insikter och en möjlighet att beröra hjärtat.

 

Kurs: I mötet skapas tillit

I den här kursen utforskar vi tillsammans sju viktiga steg för att bygga tillit, vilket är avgörande för att skapa positiva relationer både privat och professionellt.

Innehåll i denna delkurs:

 • Videomaterial (antal timmar specificeras inte) med Eva Berlander
 • Sju viktiga steg för att bygga tillit

 

Fördjupning: En konflikt, så spännande! Kommunikation 2.0

Kan en integrerad berättelse göra det obegripliga begripligt? Kan den förvandla problem till något hanterbart och till och med lämna det bakom sig? Den här unika och engagerande utbildningen visar varför svaret är ja. Trygg anknytning, tillgänglighet och integration är nyckeln till framgång, både privat och på jobbet.

Inom Interpersonell neurobiologi (IPNB) definierar vi mental hälsa som integration av differentierade delar av vår psyke och fysik.

Aspekter av integration täckta av kursen:

 • Medveten integration: Hjärna, medvetande och relationer.
 • Bilateral integration: Vänster och höger hjärnhalva.
 • Vertikal integration: Hjärnstam, limbiska systemet, neocortex, prefrontala cortex.
 • Minnesintegration: Explicita och implicita minnen.
 • Berättelseintegration: Inre och yttre kommunikation.
 • Tillståndsintegration: Delpersonligheter, tankar, känslor och beteenden.
 • Interpersonell integration: Jaget och duet.
 • Temporal integration: Förfluten tid, nutid och framtid.
 • Identitetsintegration: Social hjärna, "vi mot dem" och behovet av att höra till.

Detta paket är designat för att stödja dig i att skapa äkta möten och lära andra att etablera positiva kontakter och meningsfulla interaktioner. Med verktyg från interpersonell neurobiologi, Imago relationsterapi, 12-stegsprogrammet och mental träning bygger vi en bro till positiv kontakt.

I grundutbildningen utforskade vi den stora bilden av det som gör oss mänskliga. Nu fördjupar vi oss i detaljerna av integrerad kommunikation. Målet är att du ska beröra ditt hjärta och se på dig själv och andra med värme, erhålla tydliga insikter, och integrera denna beprövade kunskap i din vardag. Dessutom är syftet att utbilda terapeuter och ledare i denna ädla konst, med stöd av Eva Berlanders framgångsrika arbete med par i kris.

Utbildningen genomförs i miljöer där livet verkligen utspelar sig - hemma och på jobbet. Detta ger dig en unik möjlighet att kontinuerligt tillämpa och öva på det du lär dig i verkliga situationer. Genom direkt interaktion med ditt dagliga liv, kan du observera och mäta framstegen i realtid.

Under utbildningens gång har du ständig tillgång till Eva Berlander genom att kommentera under filmerna, och få respons från Eva eller andra erfarna terapeuter. Detta skapar en känsla av närvaro och direkt kommunikation, som om hon satt vid andra sidan av ditt fikabord. Att läsa andra deltagares kommentarer tillför även extra värde till materialet.

Vi har också berikat detta fördjupningspaket med en rad övningar designade för att engagera och sporra dig till fortsatt utveckling. Dessa utmaningar kan vara både spännande och krävande, vilket bidrar till lärandeprocessen och förstärker de färdigheter som kursen syftar till att utveckla.

Kursen är autentisk, lättförståelig, dynamisk och interaktiv och strävar efter att inte bara förmedla kunskap utan även förbättra dina dagliga interaktioner och livskvalitet. Som chef eller ledare får du värdefulla insikter, och som terapeut eller psykolog kommer du att förenkla ditt arbete med klienter och patienter. Du får verktygen som behövs för att skapa och upprätthålla hälsosamma, glädjefyllda och kärleksfulla relationer.

Målet är att du ska "tända din hjärna" för motivation, så att du med tiden kan göra mer av det som fungerar och mindre av det som hindrar dig att nå dina mål – både hemma och på jobbet. Syftet är att lägga grunden till handling.

Du är varmt välkommen på denna berörande, unika, exklusiva och spännande resa!

Innehåll:

 • Cirka 93 timmars videomaterial med Eva Berlander
 • Livedemonstrationer med par
 • Vetenskapliga fakta, utmaningar, dialoger, övningar och insikter
 • Två böcker.

 

Bonus: The Essence of Love and Respect

Välkommen till en inspirerande workshop med Eva Berlander, Dr. Pat Love och Kathleen McFadden. Denna workshop, som spelades in i Göteborg, utforskar landskapet av neurobiologi, konflikter, kommunikation och hälsa på lätt engelska.

Innehåll:

 • Två dagars workshop, inspelad online.
 • Vetenskapliga fakta, utmaningar, övningar och insikter.

 

Bonus: Living By Your Core Values

Att leva enligt sina kärnvärden är essentiellt, oavsett om det är i konferensrummet eller sovrummet, när man hanterar vänner eller familj. Att inte leva som sitt bästa jag kan påverka både dig själv och din omgivning negativt. Denna workshop, baserad på vetenskapliga principer och praktiska strategier, leds av Eva Berlander och Dr. Pat Love. Den spelades in i Göteborg på lätt engelska och lär ut principer för emotionell reglering och medkänsla.

Innehåll:

 • Två dagars workshop, inspelad online.
 • Vetenskapliga fakta, utmaningar, övningar och insikter.

 

Eva Berlanders Community

Välkommen till vår nya och förbättrade Community, eller som vi kallar det, "mötesplatsen". Här får ni tillgång till värdefull information från oss på institutet, intressanta insikter från andra medlemmar samt möjligheter till utmaningar och träffar.

 

Böcker

Att leva istället för att överleva – Medveten dialog ger kärleken en chans

Att ha en svår relation kan vara oerhört smärtsamt. Eva Berlander föreslår att vi ska se konflikter från ett nytt perspektiv och "hurra" för dem, för genom detta kan vi hitta vägar till djupare kontakt och verkligt förtroende. Detta innebär inte att boken förminskar allvaret i att ha det svårt tillsammans med en partner, förälder eller vän. Istället presenterar den konflikter som en möjlighet att förbättra relationer. Att leva istället för att överleva bygger på neurobiologi – forskning om hjärnans funktioner – och presenterar en tydlig kommunikationsmodell. Vi möter även det fiktiva paret Lotta och Mikael.

Mind Training

Denna bok ger en ökad förståelse för mental träning, dess fördelar och dess komponenter. Som med all träning förbättras motivationen och effektiviteten när man förstår varför man tränar på ett visst sätt. Detta kan även underlätta din träning och utveckling av förmågan att styra ditt liv i en önskad och konstruktiv riktning. Boken är skriven av Dr Lars-Eric Uneståhl och Igor Ardoris.

Du förstör vår relation - 20 sätt att förstöra en relation och hur ni kan reparera den

Det är en vanlig missuppfattning att det krävs två för att förstöra en relation. I verkligheten kan en enda person med några hårda ord eller för många helger tillbringade på jobbet, riva ner förtroendet och skada bandet mellan parterna. Ofta, när man inte känner sig sedd eller respekterad, kan frustrationen leda till att man anklagar den andre: "Det är ditt fel, du förstör vår relation."

Men här kommer de goda nyheterna: precis som en person kan förstöra en relation, kan också en person börja processen för att reparera den. De tre internationellt erkända relationsexperterna Eva Berlander, Pat Love och Kathleen McFadden utforskar de tjugo vanligaste fallgroparna som par faller i. De belyser de underliggande orsakerna till dessa problem och hur ni kan skapa en miljö för försoning och återförening. Dessutom delar de med sig av sina mest effektiva strategier för att rädda och återställa er relation.

 

Handbok för individer och par

Utbildningen inkluderar även en arbetsmanual.

KÖP NU