Nya priser på våra onlineutbildningar gäller fr.o.m. 1 augusti 2024

Vad jag har lärt mig om relationer del 1 av Magnus

 

Vad har jag lärt mig om relationer? – Del 1
Av Magnus 

Viktiga lärdomar om relationer efter att ha gått Eva Berlanders grundutbildning – online 

Nr 1: Den givna vägen framåt är att jag måste fortsätta att ”arbeta med mig själv. 
Detta beror på att den viktigaste relationen du kommer att ha i ditt liv, är den du har med dig själv. Fungerar inte den så är det svårt att få andra relationer att fungera. Det är viktigt att du lär dig själv, accepterar det du ser och sedan gör någonting åt det du vill förändra.

5 lärdomar: 
•    Vi är byggda för positiv kontakt!
Kontakt är livsviktigt för alla människor 
Hör mig, begrip mig och ge mig en respons 

•    Vi är byggda för försvar.
Vid upplevd fara – försvarar vi oss 
Avsaknad av kontakt = värsta faran.
Olika sätt att hantera fara, inget är bättre eller sämre, bara olika. Exempelvis sköldpadda & hagelstorm

•    Vi är våra relationer och vi smittar varandra hela tiden.
En relation är summan av allt den varit med om
Det vi hört (eller upplevt att vi hört) tidigare, hör vi lättare igen, m.a.o. vi kan inte alltid lita på våra känslor.  
Det är lätt at fastna i gamla hjulspår, att fastna i samma kamp.
Öppna upp mottagarplats, ha en ”beginners mind”. 

•    Kvinnor är ofta rädda för att bli ensamma, män för att inte räcka till. 
Generellt sätt kan man säga att det värsta en man kan göra mot en kvinna är att få henne att känna sig ensam i en relation. Det värsta en kvinna kan göra mot en man är att få honom att känna sig otillräcklig, att han inte duger. Detta går tillbaka till vårt behov av kontakt och känna social gemenskap. 

•    Vi kan inte ändra vår partner, bara oss själva. 
90% av mannens problem med kvinnan beror på honom själv. 90% av kvinnans problem med mannen beror på henne själv. (Allt vi känner och tolkar säger mer om oss själva än om andra).

Eva lägger till ytterligare en punkt. 

•    Uppskattning förändrar världen
När vi ser det bästa i oss själva och i varandra händer det magiska saker.  

I det här podcast samtalet av Evas relationspodd möter Eva Berlander Magnus och tillsammans går de igenom de första tre lärdomarna. Nästa vecka får du höra ytterligare tre punkter. 

Som vanligt ska du känna dig varmt välkommen att lyssna!